Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SŁONECZKO

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Pałaszewski Miłosz 282/P

KRS: 0000186434

Przekazując dla Miłosza 1,5% podatku wspierasz jego leczenie, rehabilitację i terapię. 1,5% Twojego podatku realnie wpływa na lepszą jakość życia Miłosza, który na co dzień zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowładem lewostronnym, słabowidzeniem i niepełnosprawnością intelektualną.

Kilka słów o naszej organizacji

Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
- aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej,
- inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,
- ochrona i promocja zdrowia,
- pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: