Fundacja "Valetudinaria", której nazwa pochodzi od pierwszych rzymskich szpitali wojskowych, działa od 4 grudnia 2003 r. i ma siedzibę w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.
Jej głównym celem jest wspieranie Wojskowej Służby Zdrowia, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wojen i konfliktów zbrojnych, ofiarom wypadków drogowych, a także osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
Pomoc udzielana przez Fundację "Valetudinaria" polega na współfinansowaniu kosztów leczenia, opieki medycznej oraz rehabilitacji ww. osób, szczególnie: żołnierzy czynnych, byłych żołnierzy, osób zrzeszonych w związkach i stowarzyszeniach kombatanckich oraz członków ich rodzin.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy