Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację; pomoc tym grupom w wydobyciu się z trudnej sytuacji. 2 . Organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia, które same nie potrafią sobie poradzić. 3 . 0źukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie. 4 . Szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią. 5 . Kształtowanie postaw etycznych wśród osób i środowisk powołanych do niesienia pomocy. 6 . Podejmowanie działań na rzecz uznania i szacunku dla zawodu terapeuty.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: