Kilka słów o naszej organizacji

FUNDACJA IN POSTERUM
Założona w 2003 roku organizacja o charakterze non - profit, której celem jest wspieranie rodziny oraz walka z wykluczeniem społecznym. Odbiorcami naszych usług są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracujemy z instytucjami publicznymi w celu tworzenia lepszych warunków ich funkcjonowania i tym samym poprawy jakości świadczonych przez nie usług.

ZESPÓŁ = INSPIRACJA
Nasza siła tkwi w zespole złożonym z pracowników nastawionych na doskonalenie umiejętności, odkrywanie nowych talentów i możliwości ich wykorzystania w działaniach skierowanych do osób potrzebujących wsparcia. Taka postawa pozwala nam na stałe poszerzanie horyzontów naszego działania.

IN POSTERUM = KU PRZYSZŁOŚCI
Otwartość na nowe wyzwania pozwoliła nam na nawiązanie współpracy z wieloma europejskimi partnerami. Naszym kolejnym celem jest utworzenie THINK TANKU - międzynarodowego ośrodka badań, analiz i wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: