Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Instytutem Onkologii w Gliwicach, w tym w szczególności: 1) wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych, 2) wspieranie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach w zakresie onkologii oraz innych nauk medycznych i biomedycznych, a w przypadkach szczególnych także badań prowadzonych poza Instytutem Onkologii w Gliwicach, 3) wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć podejmowanych przez Instytut Onkologii w Gliwicach w ramach prowadzonej przez niego działalności, 4) pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu Onkologii w Gliwicach, 5) pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone w Instytucie Onkologii w Gliwicach, 6) pozyskiwanie funduszy na stypendia, nagrody i inne formy wsparcia finansowego dla pracowników Instytutu Onkologii w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników naukowych i klinicznych, 7) pozyskiwanie funduszy na działalność marketingową i promocyjną na rzecz Instytutu Onkologii w Gliwicach, 8) inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych, 9) prowadzenie działalności usługowej na potrzeby ochrony zdrowia, w tym w zakresie organizacji i obsługi konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych zagadnieniom ochrony zdrowia, a także kursów i szkoleń zawodowych dla pracowników służby zdrowia, 10) wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: