Kilka słów o naszej organizacji

Wierzymy, że świadomość procesów ekonomicznych i społecznych jest konieczna do budowy bardzie sprawiedliwego i zamożniejszego społeczeństwa! Chcemy Polski o silnej gospodarce rynkowej opartej o własność prywatną, odpowiedzialność, swobodę działalności gospodarczej.

Celem Instytutu Misesa jest: 1) prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki ekonomii, dorobku austriackiej szkoły ekonomii oraz klasycznego liberalizmu; 2) działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

Twój 1% podatku przeznaczymy na:

- Lekcje Ekonomii dla Młodzieży,
- Szkoły Ekonomiczne,
- Publikowanie kolejnych tomów Internetowej Biblioteki Ekonomicznej,
- Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii
- Działalność wydawnictwa Instytutu Misesa.

Edukacja ekonomiczna to droga do wolności, dobrobytu i pokojowych relacji między ludźmi!

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: