Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest:
1. Niesienie pomocy Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz placówkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób nowotworowych i hematologicznych.
2. Systematyczne podnoszenie wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych, znaczeniu ich wczesnego wykrywania i możliwościach wyleczenia oraz środowiskowych zagrożeniach nowotworami, jak również o dawstwie szpiku.
3. Pomoc społeczna w zakresie wspierania onkologicznie i hematologicznie chorych dzieci, a także ich rodzin oraz pobudzanie aktywności społecznej w tym aspekcie.
4.
a) wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz wspieranie ich rodzin. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej,
b) organizacja turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieciom i młodzieży, wraz z ich rodzinami.
5. Tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku.
6. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
7. Wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji poprzez działania artystyczne.
8. Działalność charytatywna.
9. Profilaktyka, polegająca na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego typu chorobami.
10.
a) integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej,
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Propagowanie i realizacja idei wolontariatu.
12 . Ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: