Kilka słów o naszej organizacji

1 . reprezentowanie interesów, artykułowanie potrzeb osób autystycznych, osób z podobnymi zaburzeniami i ich rodzin, 2 . poszukiwanie sposobów zintensyfikowanej terapii osób autystycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną i doświadczenia osobiste, 3 . organizowanie różnych form terapii i wspomagania rozwoju dziecka i młodzieży z autyzmem, 4 . prowadzenie poradnictwa dla rodzin osób autystycznych, 5 . informowanie społeczeństwa o aktualnych problemach i osiągnięciach w terapii osób autystycznych, 6 . stwarzanie partnerskich związków rodziców ze specjalistami zajmującymi się problematyką autyzmu, 7 . pozyskiwanie funduszy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i rehabilitację dzieci i młodzieży z autyzmem.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: