Kilka słów o naszej organizacji

1 . Zapewnienie opieki dla dzieci w stanach terminalnych i ich rodzin; 2 . Prowadzenie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u nieuleczalnie chorych, zwłaszcza dzieci, w wybranych grupach jednostek chorobowych np. choroby nerwowo-mięśniowe; 3 . Prowadzenie psychoterapii oraz diagnostyki i poradnictwa psychologicznego; 4 . Prowadzenie poradnictwa i terapii pedagogicznej; 5 . Prowadzenie terapii logopedycznej; 6 . Wybudowanie i prowadzenie wieloprofilowego ośrodka opiekuńczo- leczniczego dla przewlekle chorych; 7 . Promowanie postaw filozofii opieki paliatywnej w pediatrii; 8 . Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej; 9 . Wspieranie w działalności hospicjum domowego i stacjonarnego dla dzieci.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: