Kilka słów o naszej organizacji

Przez ponad 20 lat aktywności nasi członkowie i sympatycy pomogli przeszło 1000 osobom. Środki finansowe na prowadzenie działalności pozyskujemy z: dotacji celowych instytucji publicznych, grantów, darowizn od sponsorów, oraz składek członkowskich

Stowarzyszenie działa od 1985 roku, osobowość prawną i rejestrację uzyskało w 1990 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY oraz Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
Stowarzyszenie prowadzi zakład aktywności zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja , w którym aktywizację społeczno-zawodową i zatrudnienie zapewnia dla 27 osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie prowadzi 5 mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zajmuje się też realizacją programów aktywizacji zawodowej i pracy dla osób chorujących psychicznie. Wydaje i bezpłatnie kolportuje czasopismo "Dla Nas". W okresie pandemii Covid-19 prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla osób chorujących psychicznie i członków rodzin. Obejmuje wsparciem najbardziej potrzebujące osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chorujące psychicznie z lokalnej społeczności krakowskiej dzielnicy Dębniki (w ramach akcji pt. Podaruj obiad z Cogito najbardziej potrzebującym o okresie 29.03-30.05.2020 przygotowano i dostarczono pod drzwi mieszania ponad 2000 bezpłatnych obiadów, a w akcji pt. podaruj Wigilię z Cogito najbardziej potrzebującym przekazano bezpłatnie 50 gotowych kolacji Wigilijnych)

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: