Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności działalność charytatywna, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność edukacyjna, medialna i naukowa w zakresie prawnych, medycznych, psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych, filozoficznych i teologicznych aspektów życia ludzkiego, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji jak również promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: