Kilka słów o naszej organizacji

Nasze cele to przede wszystkim prowadzenie działalności skierowanej do dzieci i młodzieży.
Odbiorcami naszych działań są osoby pochodzące z rodzin potzrebujących wsparcia.
Główna działalność Stowarzyszenia "Mocni w Duchu" to prowadzenie Świetlicy "Anielisko", które obejmuje stała opieką 40 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizując im następujące zajęcia:
- pomoc w nadrabianiu braków szkolnych, wsparcie edukacyjne w codzienności,
- artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne)
-sportowo-rekreacyjne
- uczące samodzielności (np. kulinarne, podstawy przedsiębiorczości)
- wyjazdy wakacyjne
Ponadto Świetlica zapewnia wychowankom: dożywianie, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, opiekę duszpasterską, wsparcie socjalne o charakterze interwencyjnym (np. odzież, lekarstwa). Podejmujemy też działania w najbliższym środowisku dziecka (rodzina, szkoła), współpracujemy z kuratorami.
Słowem ANIELISKO to Świetlica dla 40 dzieciaków, które codziennie spędzają tu czas na zabawie, nauce. Są razem. Doświadczają wspólnoty.
Stowarzyszenie "Mocni w Duchu wspiera również:
- podopiecznych Domu"Anielisko" - placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci o specjalnych potrzebach, które nie mogą wychowywać się w rodzinach,
- realizuje zajecia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej im. Św. Ignacego Loyoli
- wspiera osoby osadzone - prowadzi działalność ewangelizacyjną w zakładach karnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: