Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, która od 2002 roku wspiera osoby autystyczne i ich bliskich. Naszą misją jest tworzenie lepszego świata dla osób autystycznych. Realizujemy ją każdego dnia poprzez m.in.: zwiększanie dostępu do bezpłatnej diagnozy i terapii, podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, wprowadzanie realnych zmian prawnych, czy szkoląc kolejnych specjalistów. Prowadzimy również własne placówki diagnostyczne, edukacyjne oraz terapeutyczne: Klinikę, Przedszkole, Szkoły oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Tworzymy długofalowo lepsze warunki do życia, pomagamy w kryzysowych sytuacjach, walczymy z wykluczeniem i dajemy szansę na lepsze, bardziej samodzielne życie.

Jak pomagamy?

DIAGNOZA
W Fundacji JiM wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne oraz wiedzę i
doświadczenie najlepszych specjalistów.

TERAPIA
Tylko regularna terapia jest dla osób w spektrum szansą na lepsze życie. Im wcześniej zostanie rozpoczęta, tym większe są ich szanse na samodzielną przyszłość.

POMOC PRAWNA
Udzielamy bezpłatnego wsparcia w postaci porad prawnych wszystkim osobom autystycznym, z niepełnosprawnościami, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom i opiekunom.

EDUKACJA
Szkoły JiM to placówki edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci w spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami, w których skupiamy się na podniesieniu funkcjonowania uczniów oraz
wdrożeniu ich w społeczeństwo.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: