Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie: 1 . Zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy. 2 . Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 3 . Upowszechniania idei samorządności i samorządu. 4 . Sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki. 5 . Wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej. 6 . Wspierania przedsiębiorczości. 7 . Przeciwdziałania bezrobociu. 8 . Zapobiegania wykluczaniu społecznemu. 9 . Promowania i wspomagania edukacji. 10 . Rozwoju i obszarów wiejskich.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: