Kilka słów o naszej organizacji

1 . Inicjowanie i prowadzenie działalności wspomagającej rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, socjalny oraz zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także wsparcie ich rodzin. 2 . Propagowanie i rozwijanie postaw oraz wartości humanistycznych, obywatelskich i chrześcijańskich, które pozwalają uczestniczyć podopiecznym w życiu społeczeństwa i kraju. 3 . Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 4 . Wsparcie inicjatyw wychowawczych i prozdrowotnych, które zapobiegają powstawaniu niedostosowania społecznego oraz wszelkiego rodzaju zachowań ryzykownych wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 5 . Wsparcie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 6 . Działania na rzecz popularyzacji i obrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. 7 . Edukacja i upowszechnienie postaw proekologicznych. 8 . Propagowanie zdrowego stylu życia i związanych z nim form spędzania wolnego czasu. 9 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: