Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE "O ZDROWIE DZIECKA"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: CISCO

KRS: 0000123750

Since 1992, our Foundation has been supporting the medical, diagnostic, scientific and research activities of the University Children's Hospital in Krakow.We spend 1,5% of the tax on the purchase of medical equipment for the treatment of young patients of the hospital.

Kilka słów o naszej organizacji

Nasza Fundacja od 1992 roku wspiera działalność leczniczą, diagnostyczną oraz naukowo-badawczą Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dzięki wsparciu Darczyńców – odpisom podatkowym i darowiznom – Fundacja finansuje:
– zakup sprzętu i wyposażenia podnoszącego komfort leczenia małych Pacjentów,
– zakup sprzętu medycznego oraz materiałów diagnostycznych i leków,
– prace remontowe i modernizacyjne w Szpitalu
– organizację wydarzeń mających uprzyjemnić małym Pacjentom pobyt w Szpitalu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: