Nasza strona www: http://www.klubgaja.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Celami Klubu Gaja są: a) zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego; b) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; c) ochrona praw i dobrostanu zwierząt; d) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną; e) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych; f) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju; g) działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji; h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; i) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych; j) upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów; k) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: