Kilka słów o naszej organizacji

a) inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz działalności kulturalnej, b) wspieranie aktywności naukowej, c\) wspieranie przygotowania zawodowego, d\) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, e\) szerzenie zdrowych wzorów wychowawczych, f\) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy, g\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, h) propagowanie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój kultury demokracji i) działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j\) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: