Kilka słów o naszej organizacji

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" jest placówką podległą Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, najstarszemu w Polsce stowarzyszeniu, które już od ponad 100 lat tworzy ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. "Helenów" w sposób kompleksowy zajmuje się dziećmi i młodzieżą z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną. Obecnie mamy około 200 podopiecznych.

Samo Centrum ma niemal wiekową tradycję niesienia pomocy najbardziej jej potrzebującym. Nasze początki sięgają lat 20., a w latach 60. powstał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Początkowo pomoc koncentrowała się na dzieciach i młodzieży sierocej, zapóźnionej w nauce, dyslektykach, aby na początku lat 80 zająć się pierwszymi młodymi osobami z niepełnosprawnością. Powstał wówczas Dział Wieloprofilowego Usprawniania dla Dzieci Niesprawnych Ruchowo. Jego organizatorem był dr Jerzy Serejski. Nowo powstały Dział podjął pierwszą w Polsce próbę kompleksowej pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Od tamtego czasu Centrum specjalizuje się w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym ze "sprzężeniami", gdzie obok niepełnosprawności ruchowej, występuje upośledzenie umysłowe lub inne zaburzenia psychiczne. W ostatnich latach przybywa nam wiele dzieci z autyzmem.

Jeśli chodzi o niepełnosprawność, Centrum jest placówką flagową, nie tylko w Warszawie i w regionie, ale także w skali kraju. Znajduje się w Warszawie-Międzylesiu. Jest bardzo ładnie usytuowane, na działce ok. 16 ha, w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Duży teren oraz prawie wiekowa tradycja pracy z dziećmi i młodzieżą pozwoliły stworzyć profesjonalne miejsce edukacji, rehabilitacji i opieki.

Przez ostatnie dekady powstał w "Helenowie" zespół placówek mogących świadczyć kompleksowe wsparcie. Do dyspozycji naszych podopiecznych oddajemy: modelowe przedszkole specjalne, szkołę podstawową, szkołę przysposabiającą do pracy, liceum ogólnokształcące, NRZOZ, specjalny ośrodek wychowawczy (będący jednocześnie internatem), pozaszkolną placówkę specjalistyczną, liczne terapie, w tym: basen i hipoterapię oraz Klub Absolwenta.

W ostatnim czasie naszą strukturę uzupełniliśmy o specjalną szkołę branżową - I stopnia, a infrastrukturę o kryty padok do hipoterapii w roku 2019 oraz boisko wielofunkcyjne w roku 2020.
Zaplanowany Dzienny Ośrodek Pobytu miałby być uzupełnieniem tej struktury i miejscem dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej, głównie naszych absolwentów.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy