Pomóż nam pomagać!

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ZG

KRS: 0000113420

Celem Związku jest:
1. Dbanie o dobro Rzeczypospolitej Polskiej poprzez umacnianie jej suwerenności,
integralności oraz demokracji.
2. Obrona pamięci, prawdy historycznej i godności Armii Krajowej oraz Polskiego
Państwa Podziemnego, a także innych formacji niepodległościowych Polski
Podziemnej, walczących o niepodległość w okresie wojennym i powojennym.
3. Badanie, utrwalanie, upamiętnianie i rozpowszechnianie historii, tradycji, dziedzictwa
ideowego oraz etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
4. Utrzymywanie więzi między żołnierzami Armii Krajowej, działaczami Polskiego
Państwa Podziemnego oraz członkami Związku.
5. Pomoc w organizacji opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy koleżeńskiej dla
byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin.
6. Pomoc w zapewnieniu godnego pochówku żołnierzom Armii Krajowej.
7. Kształtowanie postaw patriotycznych.

Kilka słów o naszej organizacji

Celem Związku jest: dobro Kraju (Polski) oraz umacnianie jego integralności i suwerenności, obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy oraz struktur Polskiego Państwa Podziemnego, utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej, członkami (działaczami) struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz ich rodzinami, badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – etosu AK i PPP.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: