Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
a) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nią,
b) Działanie na rzecz integracji oraz samej młodzieży i społeczności z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nią,
c) Promocja idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego zdającego sobie sprawę z konieczności aktywnego udziału w procesie Integracji Europejskiej i z konieczności jego dalszego utrzymania,
d) Podtrzymywanie i promocja tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) Wspieranie przedsiębiorczości,
f) Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
g) Ochrona i promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania i postaw przyjaznych środowisku,
h) Zbiór i upowszechnianie informacji z zakresu:
1) Integracji europejskiej i historii Europy,
2) Problematyki młodzieżowej i społecznej w Unii Europejskiej i w krajach stowarzyszonych z nią,
3) Turystyki i migracji europejskiej,
4) Funduszy i metod wsparcia Unii Europejskiej dla społeczeństwa,
5) wiedzy przyrodniczej i zagadnień związanych z technikami uprawy ekologicznej i tradycyjnej,
6) zdrowego stylu życia, świadomego odżywiania i postaw przyjaznych środowisku,
i) Promowanie idei ekonomii społecznej,
j) Podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: