Kilka słów o naszej organizacji

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa" powstało we wrześniu 2000 roku, aby służyć wsparciem psychicznym i pomocą, kobietom dotkniętym chorobą nowotworową piersi i innych narządów.
Naszym wspólnym celem jest dostarczanie osobom chorym na raka emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.
Jednym z istotnych zadań stowarzyszenia jest także upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych oraz popularyzacja zasad promocji zdrowia. Zaznajamiamy więc mieszkańców gminy z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. Współorganizujemy Białe Niedziele w szpitalu i lokalnych placówkach służby zdrowia, prowadzimy prelekcje w szkołach ponadpodstawowych oraz sołectwach.
Stowarzyszenie zatrudnia psychologa, dietetyka oraz fizjoterapeutę. Na życzenie członkiń organizuje również spotkania z radcą prawnym.
Stowarzyszenie zrzesza w chwili obecnej ponad 60 kobiet.
Nasze działania:
rehabilitacja ruchowa, usprawniająca,
masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny BOA, nauka automasażu,
podniesienie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia w basenie,
profesjonalna pomoc psychologiczna - grupowa terapia dla członkiń, osób chorych i ich rodzin,
spotkania z dietetykiem - odżywianie osób chorych onkologicznie,
spotkania z radcą prawnym- porady prawne, prawo w życiu codziennym,
spotkania integracyjne, spotkania kulturalno-rozrywkowe, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne, wycieczki,
współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, stowarzyszeniami oraz sołectwami Gminy Goleniów - prelekcje z fantomem, nauka samobadania piersi, upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych,
współpraca ze Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii oraz innymi placówkami leczącymi choroby nowotworowe - rozpowszechnianie wiedzy o działalności stowarzyszenia, udział w Białych Niedzielach oraz kolportaż ulotek na temat profilaktyki i samobadania piersi.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: