Kilka słów o naszej organizacji

UNICEF to międzynarodowa organizacja humanitarna i rozwojowa od 75 lat działająca na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin. Od ratujących życie szczepień i żywności terapeutycznej, przez budowę szkół, organizowanie dostępu do edukacji, aż po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF podejmuje wszelkie możliwe działania, aby dzieciom żyło się lepiej. UNICEF kieruje się w swych działaniach postanowieniami Konwencji o prawach dziecka.

Twoje wsparcie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, pozwoli nieść ratującą życie pomoc dla 300 mln ludzi, w tym ponad 190 mln dzieci w 149 krajach świata takich jak Syria, Jemen, Demokratyczna Republika Konga czy Sudan Południowy. Wzrost potrzeb na całym świecie jest zwłaszcza wynikiem przedłużających się kryzysów humanitarnych, w tym trwających od wielu lat konfliktów zbrojnych oraz dodatkowych komplikacji spowodowanych pandemią. Podczas konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych dzieci cierpią najbardziej.

Twój 1% przeznaczymy na realizację i kontynuację programów pomocy humanitarnej w najbardziej potrzebujących krajach, gdzie od wielu lat:
- Umożliwiamy dzieciom dostęp do wysokiej jakości edukacji
- Zapewniamy ochronę dzieci przed przemocą, wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem
- Organizujemy infrastrukturę wodno-sanitarną (WASH), aby dzieci żyły w bezpiecznym i czystym otoczeniu
- Zapewniamy dzieciom szansę na zdrowe dzieciństwo i rozwój
- Wspieramy finansowo rodziny, aby dzieci miały równe szanse w życiu

UNICEF nie otrzymuje środków z budżetu ONZ. Możemy działać tylko dzięki wsparciu i hojności Darczyńców.

Ty decydujesz, My działamy.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: