Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest: 1. Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania
i rozwoju Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie. 2. Podnoszenie kwalifikacji medycznej osób pracujących lub współpracujących ze Szpitalem poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów itp. 3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, środowiskami i szkołami medycznymi. 4. Wspieranie badań, prac naukowych i działań o charakterze innowacyjnym w zakresie ochrony zdrowia oraz popularyzacja wiedzy medycznej, nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii. 5. Pomoc dzieciom chorym, niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, które urodziły się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii lub w innych ośrodkach oraz wspieranie działań w zakresie pomocy dzieciom i innym potrzebującym. 6. Prowadzenie i promowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: