Kilka słów o naszej organizacji

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, tj. działanie na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz działanie na rzecz dzieci i młodzieży, których członkowie rodzin dotknięci są wadami słuchu, w szczególności na rzecz dzieci słyszących niesłyszących rodziców, poprzez: a) organizację szkoleń dla rodziców z zakresu problematyki rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami słuchu, b) organizację banku sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu, c) organizację imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu;

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: