Kilka słów o naszej organizacji

1 . Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, w szczególności inspirowania, tworzenia i wspierania MMŚP 2 . Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 3 . Nauki , edukacji, oświaty i wychowania 4 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 5 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 6 . Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 7 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społ. lokalnych 8 . Promocja i organizacja wolontariatu 9 . Działania na rzecz ochrony środowiska i efektywności ekologicznej 10 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej dział. pożytku publicznego.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: