Kilka słów o naszej organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER" jest organizacją non-profit działającą na rzecz dzieci i dorosłych pokrzywdzonych przez los ze względów zdrowotnych i społecznych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:
- prowadzenie trzech Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci z Gminy Zakliczyn, w tym dwóch placówek specjalistycznych - w Filipowicach i Gwoźdźcu - zapewniających wsparcie logopedy, pedagoga i psychologa,
- pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych,
- aktywizację osób w wieku 50+ w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie klubów samopomocy - Akademii dla Aktywnych Seniorów,
- realizowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych
- dofinansowanie zakupu leków dla osób starszych i przewlekle chorych,
- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- realizowanie projektów pomocowych wzbogacających ofertę Stowarzyszenia kierowanych głównie do dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- promocję i organizację wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: