Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest: wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia; wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej; budowanie wśród dzieci i młodzieży autorytetu rodziców i wychowawców, kształtowanie postaw zaufania i szacunku; wspomaganie rodzin w zadaniach wychowawczych oraz w ich samorealizacji; praca z osobami niepełnosprawnymi oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających osobom niepełnosprawnym; działalność dobroczynna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rodzin ubogich i patologicznych, prowadzenie punktów pomocy potrzebującym 0374 ogrzewalni i noclegowni działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizacja turniejów, zawodów sportowych, rajdów i pielgrzymek działalność kulturalna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin; prowadzenie ośrodka wypoczynkowo-rekolekcyjnego; działalność edukacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, w tym organizacja wypoczynku zimowego i letniego.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: