Kilka słów o naszej organizacji

Przekazując 1,5% podatku na rzecz naszej organizacji razem z nami remontujesz placówki dla niepełnosprawnych intelektualnie osób i dostosowujesz je do obecnie wymaganych standardów budowlanych, zapewniając korzystającym komfort i bezpieczeństwo w trakcie pobytu.

Ze środków zebranych z 1,5% dla OPP dofinansowujemy bieżącą działalność placówek, z których korzystają nasi wychowankowie. Kupujemy specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do placówek służący rehabilitacji.

Z 1,5% dla OPP finansujemy wkłady własne wymagane przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy celowych jak np. PFRON. Projekty poszerzają naszą ofertę rehabilitacji i edukacji. Dzięki tym projektom osoby zależne uczą się samodzielności i funkcjonowania poza domem rodzinnym.

Kolejnym celem na jaki zbieramy środki z 1,5% dla OPP jest budowa domu dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Często są to osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną tak znacznie, że wymagają całodobowej opieki oraz wspomagania w czynnościach fizjologicznych
i poruszaniu się. Zamieszkają w Domu, ponieważ stracili oparcie w innych osobach (głównie rodzicach) wskutek ich niewydolności, braku sił, podeszłego wielu lub śmierci. Będzie też tam możliwy czasowy pobyt dziecka niepełnosprawnego, aby opiekun (najczęściej jest to samotna matka) mógł na przykład przejść leczenie szpitalne, wziąć udział w ważnym wydarzeniu rodzinnym lub po prostu odpocząć na chwilę od 24-ro godzinnej pracy opiekuńczej. Mamy działkę pod budowę Domu oraz zatwierdzony projekt wykonawczy. Każdy kolejny etap budowy - od wykupienia projektu, po rozpoczęcie budowy, jej wykończenie i oddanie do użytku - to ogromne koszty. To trudna inwestycja, ale bardzo potrzebna. Aby pozyskiwać stałe finansowanie pobytu uczestników placówki, Dom musi spełniać wymagania nowoczesnych standardów europejskich, będzie to jednak gwarancją stanowienia odpowiednich warunków do egzystencji mieszkańców oraz do prowadzenia niezbędnej terapii. Mamy świadomość stopnia trudności podjętego zadania, ale mamy też doświadczenie w tej dziedzinie. Stworzyliśmy 4 placówki wspierające w rozwoju i egzystencji osoby niepełnosprawne, odpowiednio do ich etapów życia: od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Na zamierzoną placówkę oczekuje już wielu rodziców, dla których trud opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem jest już ponad siły i którzy niepokoją się o los dzieci skazanych na ubezwłasnowolnienie w odległym domu pomocy społecznej.

Aby móc realizować nasze zadania potrzebujemy Waszego wsparcia dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną nam z Państwa podatku.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: