Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja otacza opieką dzieci chore na nowotwór i ich rodziny z terenu całego kraju. Z pomocy fundacji każdego roku korzysta kilkaset osób.
Główne działania to:
- prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego,
- wspieranie dziecka i jego rodziny w trakcie i po leczeniu,
- ułatwianie dzieciom i młodzieży w okresie remisji adaptację i integrację ze społeczeństwem i rówieśnikami,
- organizacja obozów rehabilitacyjnych,
- organizacja obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży po chorobie nowotworowej,
- pomoc finansowa, zwłaszcza w zakupie leków i wyposażenia medycznego,
- wspomaganie klinik onkologicznych,
- wspieranie działań związanych z poszerzaniem wiedzy specjalistycznej lekarzy onkologów,
- upowszechnianie wiedzy z zakresu onkologii dziecięcej,
- organizacja czasu wolnego, zabaw, imprez świątecznych w ośrodku i w klinikach onkologicznych.
Gorąco zachęcamy do wspierania naszych działań, bo to dzięki Wam możemy wciąż doskonalić i rozwijać naszą działalność.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: