Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby po urazie rdzenia kręgowego rodziny, opiekunów oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji.
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1 . prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
2 . umożliwienie osobom po urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej do pełnego powrotu funkcji ruchowej oraz osiągnięcia jak największej aktywności społecznej,
3 . upowszechnienie metod rehabilitacji prowadzących do możliwie najpełniejszego powrotu do zdrowia,
4 . działalność umożliwiająca osobom po urazach podejmowanie pracy zawodowej,
5 . aktywizacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę, sport, rekreację, kulturę i edukację.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: