Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie Na Tak od 30 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem downa na każdym etapie życia.
Prowadzimy 10 specjalistycznych ośrodków w tym:
- wielospecjalistyczną poradnię rozwojową dla dzieci i młodzieży,
- przedszkole, szkołę podstawową oraz środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
- warsztaty terapii zajęciowej i agencję zatrudnienia wspomaganego wspierające aktywizację zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem downa,
- dom krótkiego pobytu zapewniający krótkookresową, specjalistyczną, całodobową pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
- galerię TAK promującą sztukę osób wykluczonych,
- portal informacyjny osób z niepełnosprawnością pion.pl
Stowarzyszenie pomaga osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności. Dba o ich rodziny i najbliższe otoczenie. Umożliwia rozwój własnych zainteresowań i talentów w ramach grup tanecznych, teatralnych i sportowych. Zwraca szczególną uwagę na szanowanie podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmuje działania mające na celu integracje z lokalną społecznością, promuje działania na rzecz samodzielności osób z niepełnosprawnością i dostrzega potrzebę działań na rzecz Konwencji ONZ praw osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: