Kilka słów o naszej organizacji

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2 . Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 . Upowszechnianie, w szczególności wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5 . Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 7 . Działanie na rzecz ochrony środowiska 8 . Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz miejscowościach położonych w rejonie pomocy wzajemnej

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: