Kilka słów o naszej organizacji

1. Prowadzenie Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu (Hospicjum stacjonarne i domowe).
2. Prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych.
3. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych.
4. Organizacja i promocja wolontariatu.
4. Szkolenie wolontariuszy i rodzin chorych.
5. Propagowanie i podnoszenie świadomości społecznej na temat wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: