Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest skupienie i ukierunkowanie aktywności społeczeństwa i poszczególnych środowisk na: 1 ) Promowanie postawy zaangażowania na rzecz drugiego człowieka - szczególne dzieci i młodzieży: niepełnosprawnych, narażonych na patologie, pozbawionych odpowiedniej opieki. 2 \) Wspomaganie rodzin, rodziców i opiekunów w funkcjach wychowawczych 3 ) Pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych oraz wspieranie rodzin wielodzietnych. 4 ) Podnoszenie kultury życia publicznego i preferowanie wartości ogólnoludzkich wśród wychowanków i społeczności lokalnej. 5 ) Współdziałanie w poszerzaniu oferty i zwiększania atrakcyjności imprez rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych jako alternatywy dla pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu, nudy i pustki duchowej. 6 ) Inspirowanie do pracy nad sobą i wskazywanie pozytywnych wzorców w dziedzinach rozwoju integralnego - intelektualnego, duchowego, fizycznego, emocjonalnego. 7 ) Współpraca z organizacjami, związkami i z instytucjami społecznymi, które zajmują się podobnymi problemami. 8 ) Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej. 9 \) Pomoc w wyrównywaniu szans dzieci w ich rozwoju i usamodzielnianiu. 10 ) Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci. 11 ) edukacja społeczna oparta na zasadach integracji

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: