Kilka słów o naszej organizacji

1. WSZECHSTRONNA POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM, ZWŁASZCZA DZIECIOM I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE:
A) OCHRONY O PROMOCJI ZDROWIA
B) LECZENIA ZACHOWAWCZEGO I CHIRURGICZNEGO
C) UZYSKIWANIA WSPOMAGAJĄCYCH URZĄDZEŃ ORTOPEDYCZNYCH D)REHABILITACJI INDYWIDUALNEJ, ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
E) ROZWOJU TALENTU OSÓB UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE I MUZYCZNIE
F) NAUKI, OŚWIATY, EDUKACJI I WYCHOWANIA
G) PROMOCJI KULTURY FIZYCZNEJ, WYPOCZYNKU, REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI
H) ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
I) POMOCY SPOŁECZNEJ I POPIERANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO STWORZENIA JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DLA REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH CELÓW
2. PROMOCJA ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY LUB ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY
3. PROMOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
4. REPREZENTOWANIE INTERESÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ ICH RODZIN
5. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
6. PRZYGOTOWYWANIE I KSZTAŁCENIE KADR POMAGAJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH , NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W ZAKRESIE, REHABILITACJI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
7. DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA, INICJOWANIE BADAN NAUKOWYCH W DZIEDZINIE OCENY, TERAPII WIDZENIA, EDUKACJI, REHABILITACJI, OCHRONY ZDROWIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: