Kilka słów o naszej organizacji

Celem stowarzyszenia jest:
1. Wykorzystanie psów w ratownictwie:
a) poszukiwawczym
b) lawinowym
c) katastrofowym (gruzowym)
d) innym
2. Zapobieganie wypadkom
3. Ochrona środowiska

Cele STORAT realizowane są przez:
1. Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym:
a) zrzeszanie oraz szkolenie ratowników i psów ratowniczych
b) wykonywanie działalności ratowniczo - poszukiwawczej
c) pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
d) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
2 . Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym:
a) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie z umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego
b) propagowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpiecznego wypoczynku
c) prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie psów ratowniczych
d) współpracę z organami administracji, samorządami

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: