Kilka słów o naszej organizacji

Zgodnie z zapisami ze Statutu Stowarzyszenia główne cele działania to: 1 . Zapewnienie możliwości rozwoju osobistego i godnego życia osobom potrzebującym pomocy, w szczególności z powodu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i niepełnosprawnością. 2 . Pomoc w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osobom potrzebującym pomocy, w szczególności z powodu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i niepełnosprawnością. 3 . Dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wsparcia. 4 . Podejmowanie i organizowanie działań wyrównujących społeczne szanse osób marginalizowanych.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: