Pomóż nam pomagać!

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ZAMOŚCIU

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia.

KRS: 0000044273

W roku 2019 zbieramy środki finansowe na remont i adaptację budynków Stowarzyszenia.
Dzięki pozyskanym funduszom Koło Stowarzyszenia będzie mogło znacznie powiększyć przestrzeń lokalową placówek w których dzieci, młodzież, osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie ze sprzężeniami objęte są specjalistyczną edukacją, terapią i rehabilitacją. Obecnie jest to 161 osób: 55 uczniów i wychowanków oraz 36 dzieci uczęszczają na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, 52 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 18 uczestników Świetlicy Rewalidacyjno - Rehabilitacyjnej.
W 2019 roku szczególnie ważne jest wyremontowanie i adaptacja nowo otrzymanego budynku przy ul. Gen. Orlicz Dreszera 10.
Państwa 1 % przybliża Stowarzyszenie do stworzenia lepszych, godnych warunków edukacji i terapii.

Nasza strona www: www.zamosc.psouu.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. (art. 4 Statutu)

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: