Kilka słów o naszej organizacji

1 .Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; 2 .Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji; 3 .Utworzenie grupy wsparcia dl rodziców i opiekunów osób autystycznych; 4 .Utworzenie ośrodka diagnostyczno-reedukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem; 5 .Świadczenie usług w zakresie pośrednictw pracy, doradztwa personalnego i pośrednictwa zawodowego; 6 . Prowadzenie przedszkola z oddziałami dla dzieci ze spektrum autyzmu; Utworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, podległych lub związanych bezpośrednio lub pośrednio ze Stowarzyszeniem, których zadaniem będzie realizacja zasadniczych celów funkcjonowania Stowarzyszenia, w szczególności: a)zakładu aktywności zawodowej lub przedsiębiorstwa społecznego dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu, b\)placówki szkoleniowej c)Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla osób ze spektrum autyzmu

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: