Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym: 1 . Zrzeszenie osób niepełnosprawnych. 2 . Podnoszenie poziomu świadomości społecznej, prawnej i in. członków Stowarzyszenia, zmierzające do poprawy warunków życiowych ich i ich rodzin. 3 . Inicjowanie, organizowanie i popularyzacja przedsięwzięć o charakterze rehabilitacyjnym. 4 . Popularyzacja idei integracji i akceptacji wewnątrz środowiska niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych ze społecznością osób pełnosprawnych. 5 . Popularyzacja aktywności i kreatywności życiowej, jako form wspomagających procesy integracyjne niepełnosprawnych. 6 . Pomoc osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 7 . Promowanie wśród niepełnosprawnych sportu, turystyki, rekreacji i innych aktywnych form wypoczynku, jako elementów pobudzających samodzielność i kreatywność. 8 . Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych na organizację obiektów i urządzeń kultury fizycznej dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: