Kilka słów o naszej organizacji

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zajmuje się bezpośrednią pracą z osobami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami oraz opiekunami na terenie całej Polski, walką o jak najlepsze warunki leczenia cukrzycy oraz szerzeniem świadomości zagrożenia cukrzycą w społeczeństwie.

Bardziej formalnie, nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak:

1. opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona ich interesów wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji;

2. dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez kreowanie właściwego systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty leczenia nie będą nadmiernym obciążeniem finansowym dla pacjentów;

3. edukacja diabetyków w zakresie dbania o zdrowie, stosowania odpowiednich terapii, leczenia, zapobiegania powikłaniom, diety i innych niezbędnych elementów życia z cukrzycą;

4. poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie;

5. pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych;

6. integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie.

Podstawę naszej działalności stanowi edukacja pacjentów. Cukrzyca jest taką chorobą, w której to sam chory w zasadniczym stopniu decyduje o jej przebiegu poprzez podejmowanie codziennych, nawet drobnych decyzji odnośnie tego co zje i w jakich ilościach, czy podejmie aktywność fizyczną i jaką, czy się zestresuje, itd. Niektórzy powinni stosownie do tych zjawisk modyfikować dawki leków. Dlatego tylko pacjent wyedukowany w dziedzinie swojej choroby może jak najlepiej i jak najdłużej żyć z cukrzycą, unikając jej powikłań.

Nasze stowarzyszenie wydaje bezpłatny miesięcznik dla swoich członków, prowadzi stronę internetową o charakterze edukacyjno-informacyjnym oraz profil na Facebooku. Ponadto organizuje szereg konferencji, wykładów, warsztatów, spotkań itd. dotyczących cukrzycy i jej powikłań. Przekazanie takiej wiedzy jest szczególnie ważne po diagnozie, ale także przez cały czas trwania choroby.

W całym kraju działają nasi wolontariusze, którzy chętnie pomagają każdemu w walce z cukrzycą.

Ponieważ cukrzyca jest tak naprawdę chorobą całej rodziny, a nie tylko osoby, która na nią zapadła, coraz więcej nacisku kładziemy też na edukację rodzin i opiekunów diabetyków. Zapraszamy ich do udziału we wszystkich naszych aktywnościach, gdyż badania pokazują, że większość opiekunów nie potrafi prawidłowo zatroszczyć się o osobę chorą, w tym pomóc jej w sytuacjach kryzysowych.

W czasach, w których coraz więcej osób żyje samotnie, z dala od najbliższych, nasze stowarzyszenie kładzie spory nacisk na integrację chorych, oferując im także zajęcia "poza cukrzycowe", celem zapobiegania występowaniu depresji i poczucia osamotnienia. Wszystkie te zajęcia dostosowane są do możliwości osób chorych, starszych, dodatkowo niepełnosprawnych. Dla najuboższych organizowane jest dofinansowanie do aktywności wymagających wkładu własnego.

Z racji faktu, iż cukrzyca stanowi oraz bardziej poważny problem w społeczeństwie, nasze stowarzyszenie podejmuje coraz więcej działań na rzez szerzenia świadomości zagrożenia chorobą wśród osób zdrowych, organizując różnego typu akcje, np. badania przesiewowe ludności, pogadanki, kampanie społeczne.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: