Kilka słów o naszej organizacji

- prowadzenie szeroko rozumianych działań edukacyjnych na rzecz ochrony życia dzieci poczętych, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz profilaktyki uzależnień
- wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do uznania prawa do życia osoby ludzkiej od chwili poczęcia oraz do wprowadzenia systemu ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego i jego matki
- rozwijanie różnych form poradnictwa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z ciążą i porodem oraz problematyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania)
- dążenie do udoskonalenia procedur adopcyjnych i ożywienia troski społeczeństw o dzieci pozbawione opieki rodzinnej oraz rodziny wielodzietne
- pomoc matkom brzemiennym, samotnym matkom oraz rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych
- pomoc w wyjściu z uzależnienia oraz pomoc rodzinom osób uzależnionych
- współpraca z innymi grupami o zbliżonych celach w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: