Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, naukowa, kulturalna, w zakresie dobroczynności, a w szczególności:
a) wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej;
b) wspieranie działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej w rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych;
c) integracja sektora pozarządowego;
d) sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi;
e) tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych;
f) zwiększanie znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym;
g) propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i ruchu wolontarystycznym;
h) wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa;

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy