Pomóż nam pomagać!

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Działania specjalistyczne dla dzieci

KRS: 0000024817

Naszym celem jest szerzenie możliwości szczęśliwego dorastania. W ramach tej idei angażujemy się w kreowanie aktywnego czasu wolnego, wyrównywanie szans edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, rozwój osobowościowy naszych podopiecznych. W pracy przyświeca nam idea lepszej przyszłości dla następnych pokoleń.

Nasza strona www: www.promyknadziei.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Gdańskie Stowarzyszenie "Promyk Nadziei" działa od ponad 20 lat. Naszą ideą jest pomoc w dążeniu młodego człowieka do osiągnięcia samodzielności. Wyrównujemy szanse, wyposażamy w umiejętności społeczne, dbamy o emocje. Wskazujemy cele, wzmacniamy i towarzyszymy przy ich osiąganiu. Cieszymy się z sukcesów. Prowadzimy opiekuńczo - specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego. Poprzez szereg działań profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, prozdrowotnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz organizację ferii zimowych i letnich, pomagamy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w przezwyciężaniu codziennych trudności. Promyk Nadziei wspiera, uczy, bawi.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy