Kilka słów o naszej organizacji

1 . Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym, zwłaszcza z powodu choroby nowotworowej, w ostatnim okresie ich życia opieki przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych. 2 . Celem Stowarzyszenia jest także realizacja następujących zadań publicznych: 1 ) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 ) Działalność charytatywna, 3 \) Ochrona i promocja zdrowia, 4 ) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 ) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 6 ) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 7 ) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 8 ) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 9 \) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 10 ) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 11 \) Promocja i organizacja wolontariatu, 12 ) Prowadzenie badań naukowych z zakresu medycyny paliatywnej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: