Pomóż nam pomagać!

"DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: działalność statutowa Fundacji

KRS: 0000023710

Środki zebrane w ramach 1% są przeznaczone na działalność statutową Fundacji. Corocznie wspieramy ponad 200 dzieci i ich rodzin.

Nasza strona www: www.fundacja-dajszanse.pl

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: