Nasza strona www: www.sc.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji

STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA. Działamy od 2000 roku wprowadzając w życie naszą misję i cel - podejmowanie działań, które mobilizują, uczą samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijają kreatywność i postawę wzajemnej pomocniczości. Wspólnym mianownikiem tych działań jest zaufanie, przejrzystość i poszanowanie godności drugiego człowieka. Dzięki temu każdego dnia niesiemy dobro, którym dzielimy się z osobami potrzebującymi naszego wsparcia.

NASZE DZIAŁANIA:

- Sądeckie Centrum Wolontariatu i szkolne kluby wolontariatu - promujemy ideę wolontariatu i pracujemy z młodzieżą, która chce być aktywna, chce się rozwijać oraz zdobywać nowe doświadczenia;

- Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom – prowadzimy działalność postpenitencjarną, umożliwiając resocjalizację osobom, które chcą zmienić swoje życie;

- Akcje charytatywne i zbiórki pieniędzy - organizujemy i wspieramy wydarzenia, które niosą pomoc tym najbardziej potrzebującym, a zwłaszcza chorym i niepełnosprawnym;

- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - umożliwiamy szybkie wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych;

- Projekty pomocowe - dajemy wędkę, a nie rybę, dzięki temu realizujemy działania pomocowe, które są efektywne i skuteczne;

- Dedykowane programy dla dzieci i młodzieży - udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez uczenie zaradności i rozwijanie osobistego potencjału;

- Wypoczynek i rekreacja - organizujemy dla dzieci wypoczynek letni i zimowy, połączony z ciekawym programem rekreacyjnym, turystycznym i wychowawczym;

- Kursy, szkolenia i warsztaty - inspirujemy do działania, stawiając na efektywne rozwiązania.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: