Kilka słów o naszej organizacji

W obszarze zdrowia celem fundacji będzie: a\) organizowanie poradnictwa i terapii przez prowadzenie placówek terapeutycznych i socjoterapeutycznych, b\) organizowanie poradnictwa i terapii w zakresie problemów alkoholizmu, narkomani i innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie, c\) organizowanie poradnictwa rodzinnego i wychowawczego d) organizowanie profilaktyki dla różnych grup społecznych 3 . W obszarze kultury celem fundacji będzie: a) promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie ludzi do działań twórczych, Strona 2 z 9 b) organizowanie wystaw, plenerów, konkursów, przeglądów, spektakli, biesiad, koncertów, festiwali i konferencji, c\) organizowanie warsztatów z zakresu kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób w wieku 60 + d) wydawanie gazet, czasopism, informatorów i książek. W obszarze edukacji celem fundacji będzie: a) organizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych i wyższych, b\) organizowanie edukacji dla osób w wieku 60 + c) tworzenie i prowadzenie ośrodków edukacji rodzinnej, d) prowadzenie pozostałej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób w wieku 60 + W obszarze sportu i rekreacji celem fundacji będzie: a\) organizowanie konkursów i zawodów sportowych, b\) organizowanie wyjazdów i obozów szkoleniowych, c) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób w wieku 60 + d\) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób w wieku 60 + e) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Celem Stowarzyszenia będzie również: a\) organizacja i promocja wolontariatu, b) pozyskiwanie sponsorów dla realizacji działań statutowych c) wspieranie podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych jej członków, d) współpraca z zarządami gmin, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami wsparcia dziennego i pieczy zastępczej, innymi jednostkami organizacyjnymi oraz przedsiębiorcami. e) współpraca z parlamentarzystami i radnymi samorządu terytorialnego, f) współpraca z Kościołem Rzymskokatolickim i innymi kościołami chrześcijańskimi

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: