Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, w szczególności świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom i ich dzieciom, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia przemocą domową, wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej, zapobieganie sieroctwu społecznemu, pomoc społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszkodowanych przestępstwem itp. Działalność Fundacji realizowana w ramach funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych: Domu Matki i Dziecka, Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego oraz Specjalistycznych Poradni Rodzinnych. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia – to motto, które realizujemy każdego dnia niosąc pomoc, od ponad 30 lat, dzieciom i dorosłym znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: